ІТ при вивченні української мови та літератури

        Сучасна освіта багата на різноманітні інноваційні педагогічні технології, які спрямовані на реалізацію мети,  сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів. Це і технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу, технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів, технології на основі дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу, технології розвиваючого навчання тощо.

        Серед цих технологій не останнє місце займають інформаційно-комунікаційні технології. Незважаючи на те, що й досі існують протилежні точки зору щодо використання комп’ютера на уроці, не можна заперечувати ефективності цієї технології, адже однією з основних потреб сучасного суспільства є вміння знаходити потрібну інформацію та застосовувати її.

        До того ж, на думку науковців, методистів  комп’ютерні  технології певним чином включають елементи інших освітніх технологій, зокрема технології розвивального навчання, особистісно орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, проектної технології тощо.

        Інформаційно-комунікаційні технології – технології організації навчального процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, зокрема комп’ютерів, що спрямовані на заохочення та мотивацію учнів до навчання, отримання необхідних знань і подальшої освіти та самоосвіти

        Використання ІКТ у навчально-виховному процесі  дозволяє змінити роль учителя (виступає як дизайнер уроку, фасилітатор, менеджер), що в свою чергу створює умови для активної діяльності учня, а  комп’ютер   при цьому  – це навчальний інструмент, засіб організації навчання, джерело інформації та банк довготривалого її збереження.

        Головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури, це:

пізнавальна (використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію, як ту, що зберігається на жорсткому диску власної комп’ютерної бази, так і розміщену на дисках CD-ROM чи відповідних сторінках Інтернету):

розвивальна (робота з різноманітними   комп’ютерними   програмами,   крім   активізації   літературних можливостей особистості, сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічного мислення, пам’яті, уяви);

дослідницька (у школярів з’являється можливість узяти участь у роботі літературних пошукових груп,  Інтернет-конкурсах; виконувати творчі роботи різних видів, створювати власні творчі проекти, розробляти доповіді, реферати, учнівські презентації, публікації,  дослідити певні проблемні питання);

комунікативна (під час обміну інформацією між учнями створюється певна віртуальна єдність, у всіх є реальна можливість увійти на сайти популярних сучасних митців; вони мають можливість зіставити різні погляди, давати їм оцінку, формувати свої позиції).

        Орієнтовна структура уроку з використанням ІКТ.

1. Мотивація уроку (короткий вступний матеріал).

2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина уроку (опанування навчальним матеріалом уроку). Складові цієї частини уроку – це робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами.

4. Підбиття підсумків уроку .

Отзывы
Ваша оценка:
Код защиты:
Ваш ответ
Код защиты:
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором
Большая семьяМедцентр, клиника в МосквеЛазерная эпиляция в Москве
  • Ваш список
    “Список желаний” пуст
  • Ваш список
    “Список сравнения” пуст
Нет просмотренных страниц
Найдено 5 Показати
Удалить список?
Для того, что бы добавить что-то в список желаний, Вам нужно